aqaqaqaqaq

aqaqaqaqaq
Là nơi lưu dấu với đời !

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

HÔME'Chuyến lữ hành về quá khứ'
Hehe!
Huhu!

(Thêm sau)
Bạn tôiBạn tôi, những bạn già
Có bạn mê nhấm trà
Có bạn sống như mơ
Có bạn luôn la cà !

Bạn tôi, những người già
Có người đã ra ma
Có người trông rất trẻ
Có người yêu đàn ca !

Bạn tôi, toàn bạn già
Vui buồn kiếp 'phôi pha'
Bạn tôi, những bạn già
Yêu đời, yêu rất lạ !

TTC