aqaqaqaqaq

aqaqaqaqaq
Là nơi lưu dấu với đời !

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

Buồn !Biển xanh chẳng hiểu thác cuồng
Dồn sông bạc chát bao nguồn biệt ly ?
Dằn lòng dõi bước người đi
Hồn về tê tái, buồn chi lạ buồn !