aqaqaqaqaq

aqaqaqaqaq
Là nơi lưu dấu với đời !

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

Đầu Xuân


Nắng chiều dần nhạt bên sông
Thói cuồng chưa bỏ, lông ngông chưa chừa
Tao phùng vui kể chuyện xưa
Ba mái đầu bạc cù cưa cùng nàng

Rằng đời còn đó nắng vàng 
Cớ gì cứ mãi than van chuyện già ?
Góp chung vần điệu thơ ca
Nâng ly cạn chén, chiều tà trôi xa !

Xá chi một cõi ta bà
Từng giây, từng phút, hà hà ta cơi
Mỗi ngày một buổi sớm mơi
Bạn ơi có thấy màu trời luôn xanh ?

....
Chúc các bạn một năm mới tươi vui ! 
Aqa