aqaqaqaqaq

aqaqaqaqaq
Là nơi lưu dấu với đời !

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Chiều cuối năm


Một mình bên bờ vắng
Mây gió mờ khơi xa
Biển mỏi thôi cuộn sóng 
Sao ta hoài chờ mong ?

Chiều cuối năm, buồn lạ
Bạn bè đâu hết cả ?
Chiều cuối năm, buồn quá
Đâu rồi những ngày qua ?

Bao lao gắng liên miên
Không thoát nổi ưu phiền 
Lặng trầm bao suy ngẩm
Đời sao? Mãi đảo điên !


Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Nhà thờ Camly !


Không biết bao Noel rồi nhà thờ Camly, một kiệt tác kiến trúc bên thác Camly - Đà Lạt, đã bị lấn át vây 
hãm như thế này !MERRY CHRISTMAS !
2012